Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-2 Sözleşmesi İmzalandı

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe –II” sözleşmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından imzalanmış olup, hibe fonunun ulaşmasının ardından uygulamanın Ağustos ayında başlatılması beklenmektedir.

  • Belgelendirme Kuruluşları (YBK) tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak bireylerin sınav ücretlerinin tamamı hibe fonundan karşılanacaktır.
  • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi belge masraf karşılığı hibe fonundan talep edilemeyecektir.
  • Belge yenileme için ücretler (belge masraf karşılığı hariç) hibe fonundan karşılanabilecektir.
  • Hibeden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecektir.
  • Belge edinmek için bireysel ve kurumsal başvuru yapılabilecektir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcileri ve Takım Liderleri bu projeden yararlanabilecektir