Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Seviye 4

15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Reviyon Tarihi :30/10/2019 Rev. No:01
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

AMAÇ

Bu ulusal yeterlilik; Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 4222 (İletişim merkezi danışma elemanları

STANDART

13UMS0314-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Seviye4) Rev 01 Ulusal Meslek Standardı

ZORUNLU BİRİMLER

15UY0203-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
15UY0203-4/A2 Çağrı Yönetme Faaliyetleri

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1):

A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A1-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş (25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1):

A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş (25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR

Bilgi İçeriği Çağrı Uygulaması (P1)

Şikâyet İçeriği Çağrı Uygulaması (P2)

Satış İçeriği Çağrı Uygulaması (P3)

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo ve benzeri) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların Belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

BELGELENDİRME İÇİN DOĞRUDAN HİBE-2 SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından konu ile ilgili yapılan duyuru aşağıdadır.

“Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” bileşenlerinden birisi olan, yaklaşık 8 milyon Avro bütçeli “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II” proje sözleşmesi 24 Haziran 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından imzalanmıştır.

 Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-2 programı uygulamasının 2021 Ağustos ayında başlaması planlanmakta olup, söz konusu hibe için ayrılan kaynak 5544 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi gereğince Bakanlığımız tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden olup sınav ve belge ücreti 4447 sayılı Kanun kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan meslekler hariç olmak üzere diğer meslekler için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılacaktır. Bu hususa ilişkin teknik detaylar Kurumumuzun internet sitesinde yayımlanacaktır.

 Söz konusu hibe programından yararlanacak kişi ve YBK’ların uyacakları kurallar ve uygulanacak süreçler de Kurumumuz internet sitesinden yayımlanacaktır.

 Bireylerin belgelendirilmesine yönelik süreçlerde yer almak isteyen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının (YBK) MYK Web Portal üzerinden başvuru kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir. Başvuru kayıtlarının tamamlanmasının ardından YBK’lar ile protokol imzalanacak ve hibe uygulamasına geçilebilecektir.

 Saygılarımızla,

 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkçe-İngilizce’nin yanı sıra adayların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça gibi dillerde de düzenlenebilmesine olanak sağlanmıştır.

İnternet sitemizde yayımlanmış meslekler yanında,

Çağrı Merkezi Müşteri temsilcisi ve Takım Liderleri fondan yararlanmak için başvurabilirler.

Fon bütçesi sınırlıdır. Başvuru için acele ediniz.

Çözüm Belgelendirme http://cozumbelgelendirme.com.tr

Telefonlar: 0312 433 0397-0552 563 0397