Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı Sınav Rehberi

Cep Telefonu Tamir Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Sınavı başlama saatinden en geç 15 dk. önce sınav alanında bulununuz.
Kovid-19 salgını nedeniyle sınava maskenizle geliniz.
Sınava gelirken güncel HES kodunuzu ve üzerinde TC Kimlik Numaranız yazılı fotoğraflı kimlik belgenizi
unutmayınız.
Belge almaya hak kazanmanız için ulusal yeterlilikteki zorunlu birimin (A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre
Koruma) teorik ve mesleki birimin (A2 Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı) teorik ve
performans sınavında başarılı olmanız gerekmektedir.
TEORİK SINAVLAR (T1);
• Ulusal yeterlilik eklerinde belirtilen “BİLGİ” ifadelerini kapsayan konularda hazırlanmış çoktan seçmeli
soruların doğru cevaplarının işaretlenmesi şeklinde yapılır.
• Adaydan beklenen; değerlendirici tarafından bildirilen ve sınav kitapçığında yazılı olan sınav
kurallarına kesinlikle uyması, doğru olduğunu düşündüğü cevapları uygun şekilde işaretlemesidir.
• Teorik sınavda başarılı olabilmeniz için A1 birimi sorularının %60’ına, A2 birimi sorularının %70’ine
doğru cevap vermeniz gerekmektedir

Dosyayı inceleyebilirsiniz.

Adaylara-Rehberlik-Cep-Telefonu-Tamir-Bakim-ve-Onarimcisi-Rev.00