Cep Telefonu Tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi

Cep Telefonu Tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi!

Bu alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Çözüm Belgelendirme; Cep telefoncuları Derneği işbirliğiyle tüm Türkiye’de sınavlar yapmaktadır.

Çözüm Belgelendirme 0312 433 03 97- 0312 433 03 97

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararına göre, çalışma hayatına nitelikli insan kaynağı kazandırmak için tamir bakım ve onarım yapılan iş yerlerinde mesleki yeterlilik belgesine sahip personel çalıştırılacaktır. Çözüm Belgelendirme ve Cep Telefoncuları Derneği işbirliğiyle tüm Türkiye’de belgelendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Cep telefonu tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi. Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Çözüm Belgelendirme ve Türkiye Cep telefoncuları Derneği işbirliğiyle cep telefonu tamir ustalarını resmi olarak tescillemeye devam etmektedir.

Belgeni al, mesleğine sahip çık!

Cep telefonu sizin özelinizdir. Cihazınızı teslim etmeden önce Ustanızdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştan alınması zorunlu cep telefonu tamir bakım ve onarımcısı mesleki yeterlilik belgesinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kendinizi ve hayatınızı güven altına alınız.

Çözüm belgelendirme MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Cep Telefonu Tamircilerine Yeterliliklerini Kanıtlama Fırsatı!

Zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik Belgesini almak için yetkilendirilmiş tek belgelendirme kuruluşu Çözüm Belgelendirme’ye başvurunuz. Cep Telefoncuları Derneği işbirliğiyle Türkiye’nin her yerinde sınavlar organize edilmektedir. Çözüm Belgelendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Çalışma bakanlığı yeni yasa ile cep telefonu tamir bakım alanında çalışanların cep telefonu tamir bakım mesleki yeterlilik belgesi almasını zorunlu hale getirildi. Bakanlık artan şikayetlerin ortadan kalkması mesleğin standartlarını artırmak için mesleki yeterlilik belgesi almanın zorunlu olduğunu bildirdi.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.