Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,

B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111),

B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131),

B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135),

B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı (141)

B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Ulusal Yeterlilik Kodu, Adı ve Seviyesi: 11UY0010 Çelik Kaynakçısı Seviye 3

Revizyon No: 04

Revizyon Tarihi: 21.11.2018

Amaç

Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı

Zorunlu Birimler

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

Belge Geçerlilik Süresi

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Yok.

Sınav Soru Sayısı

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru,

B1 Biriminden en az 10 soru,

B5 Biriminden en az 10 soru,

B6 Biriminden en az 10 soru,

B7 Biriminden en az 10 soru,

B9 Biriminden en az 10 soru,

Soru başına düşen süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B5, B6, B7 ve B9 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Performans (Sınav Sonuçlandırma Aşamaları)

ISO 9017 Kırma Prosedürüne göre kırma yapılıp ISO 5817 göre Kabul/Red yapılmaktadır.

Başarı Notu

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır.

B1, B5, B6, B7 ve B9 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama) Sınavı:

B1, B5, B6, B7 ve B9 birimlerinden %80 başarı sağlamalıdır.

Not: Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Şikayet

Belge geçerliliği devam ettiği sürüce yapılabilir.

Sınav sonucuna itirazlar

Sınav sonuçları beyan edildikten sonra itirazlar on beş (15) gün içerisinde kabul edilmektedir.