Makine bakımcı Seviye 4

Programının Amacı : 

Belgelendirme Programı Kapsamı : 

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart:

Teorik Sınavlar:

Performans Sınavı:

Belge Yenileme:

Sınav Ücreti : Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları  Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave iki sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.

Endüstriyel Boru Montajcı Seviye 3

Programının Amacı : 

Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;
 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
 Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

Belgelendirme Programı Kapsamı : 

11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

11UY0013–3/B1 Mekanik Boru Tesisatı İmalatı
11UY0013–3/B2 Endüstriyel Boru Montajı

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 zorunlu biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart: 11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Teorik Sınavlar: (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.

Performans Sınavı: A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

(P1) Performans Sınavı: B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Belge Yenileme: Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo vb.) sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Sınav Ücreti : Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları  Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave iki sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.

Elektronik ve Elektrikli Ürünler servisçisi Seviye 4

16UY0264-4 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4)

Yayın Tarihi:07.09.2016 Rev. No:00

Programının Amacı : 

Bu yeterlilik Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Belgelendirme Programı Kapsamı: 

Zorunlu Birim:

16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Seçmeli Birimler:

 • 16UY0264-4/B1 Soğutucuların Servis İşlemleri
 • 16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri
 • 16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri
 • 16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri
 • 16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart:

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Serviscisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı / 14UMS0397-4

Teorik Sınavlar:

T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2′de yer alan “Bilgiler” Kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorular birlikte kullanılacaktır. Teorik sınavda adaylara toplamda en az yirmibeş (25) soruluk yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Uygulanan yazılı sınavın en az % 60’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %40’ı doğru-yanlış sorulardan oluşmalıdır.

Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’i olmalıdır. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’i olmalıdır. Çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir.

Yazılı sınavda soruların en az % 70′ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

B1, B2, B3, B4, B5 birimine yönelik teorik sınav Ek B’lerde′de yer alan “Bilgiler” Kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Teorik sınavda dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorular birlikte kullanılacaktır. Teorik sınavda adaylara toplamda en az elli (50) soruluk yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Uygulanan yazılı sınavın en az % 50’si dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’si doğru-yanlış sorulardan oluşmalıdır.

Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’i olmalıdır. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’i olmalıdır. Çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir.

Yazılı sınavda soruların en az % 70′ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.

Performans Sınavı:

P1): B1,B2, B3, B4, B5  birimlerine yönelik performansa dayalı sınav Ek B’lerde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş atölye ve laboratuvar ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B’ler) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir

Belge Yenileme:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Sınav Ücreti : Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları  Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave iki sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4)

Yayın Tarihi: 02/11/2011 Rev. No:02

Programının Amacı : 

Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle yakıcı cihazların montajını yapan, bu cihazları devreye alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren, müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendiren ve bu sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacını doğmuştur. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Belgelendirme Programı Kapsamı: 

11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu

11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart:

09UMS0007-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4)

Teorik Sınavlar:

T1: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 15 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

T1: B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir.

Performans Sınavı:

P1: B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında, model ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Belge Yenileme:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Sınav Ücreti : Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları  Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave iki sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.

Cep telefonu tamir bakım ve Onarımcısı Seviye 4

Programının Amacı :

Bu yeterlilik Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Belgelendirme Programı Kapsamı: 

19UY0402-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

19UY0402-4/A2: Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart:

14UMS0397-4/Elektronik ve Elektrikli Ürünler Serviscisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Teorik Sınavlar:

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

(T1) Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 30 (otuz) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Performans Sınavı:

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav cep telefonu arıza tespit, bakım, onarım kapsamında gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Değerlendirici, gerekli gördüğü noktalarda, adaydan, beceri ve yetkinlik ifadesindeki uygulamayla ilgili sözel açıklamalar isteyebilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Belge Yenileme:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Sınav Ücreti: Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave bir sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.

Makine Bakımcı Seviye 3

10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3

Yayın Tarihi: 28/09/2010 Rev. No: 03

AMAÇ

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞİN YAPISI

10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite (Zorunlu)

Seçmeli Birimler

10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Teorik Sınavlar

Çoktan seçmeli sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav
soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Çoktan seçmeli sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav
soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.

Performans Sınavları

(P1) B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

(P1) B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-3’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-3) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Belge yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4


Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Rev.02 Belgelendirme Programı

Belgelendirme Programının Amacı

Doğal gazla çalışan cihazlara servis hizmeti yapacak doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelinin, belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak sınav için; temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirilmeyi amaçlamaktadır

Referans Standart

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4

Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız. 


Belgelendirme Kapsamı

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir.
A) Zorunlu Birimler
A1 Servis İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B) Seçmeli Birimler
B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar

Başvuru için herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

• Kimlik belgesi, telefon, mezun olduğu okul, çalışıp çalışmadığı,
Tel.: 0312 433 0 397

WhatsApp: 0 552 563 0 397

E-posta: info@cozumbelgelendirme.com.tr

Sınav Türü

Teorik Sınav (T1) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır.
Performans Sınavı (P1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz devreye alma, bakım ve tamir uygulaması yapılması için test amaçlı oluşturulmuş ortam, cihaz ve ekipmanlar ile yapılır.

Sınav Ücreti

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Sınav Soru Sayısı

Teorik Sınav (T1)
A Grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından 15 soru.
B Grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden 20 soru.

Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı

Yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar.

Sınav Süresi

Teorik Sınav (T1)
A1 için 15 soru 30 dakika, B Grubu B2 yeterlilik birimi için 20 soruya 40 dakika, zaman verilir.

Performans Sınavı (P1)
Adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Bu süre demo sınavlar sırasında belirlenmiştir.

Sınav Esnasında Kullanılabilecek Materyaller

Mesleği icra edebilmek için gerekli olan alet, edevat ve teçhizat kullanılacaktır.

Başarı Notu

Teorik Sınav (T1)
100 tam puan üzerinden en az %60 puan alınması gerekmektedir.
Performansa Sınavı (P1)
Performansa dayalı sınavlar, her bir birim (B2) için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılacaktır.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla her birim kendi içerisinde değerlendirilmesi neticesinde %70 başarı göstermesi gerekir. Bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.
Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 defa başarısız olan aday yeni bir sınav başvurusu için eğitimden geçmelidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.


Not:

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti olan 2021 yılında 200 TL, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere, Teşvik hakkını daha önce kullanmış adaylar ve teşvikten faydalanmak istemeyen adaylardan ayrıca tahsil edilecektir.
 • Bir sınavda başarısız olan adayın, bir yıl içerisinde, ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar geri alabilirsiniz.
 • Teşvikten yararlanmak isteyen aday şahsına ait iban numarasını vermesi zorunludur.
 • Ücretlerin sınav öncesi yatırılması gerekmektedir.

Ödemenin yapılacağı Hesap Numaramız: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR20 0006 4000 0014 2920 4453 68

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak durumundadır.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


İtiraz ve Şikâyetler
İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. 
Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Kritik adımlar (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

11UY0032-4/ B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

* BY.2 Montajın uygunluğunu fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
* BY.3 Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen “Tesisat Uygunluk Belgesi”ni inceleyerek uygunluğunu teyit eder
* BY.7 Topraklama hattının varlığını kontrol eder.
* BY.10 Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar.
* BY.13 Gerekli elektrik, gaz, su, tesisat bağlantılarını kapatır.
* BY.17 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
* BY.20 Emniyet kontrollerini yapar.
* BY.24 Cihazın enerjisini keser, basınç ve sıcaklığı düşürür.
* BY.27 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
*BY.33 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.35 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.36 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.38 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5

15UY0204-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri

Revizyon/Tadil Tarihi:

01 No’lu Revizyon 30/10/2019-2019/140
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570

AMAÇ

Bu ulusal yeterlilik; Çağrı Merkezi Takım Liderlerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08:3341(Büro süpervizörleri)

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Standart

13UMS0315-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye5) Rev 01 Ulusal Meslek Standardı

Sınava Giriş Şartları

Sınava girmek için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Yeterlilikler (Zorunlu Birimler)

15UY0204-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İnsan Kaynakları Süreçleri ve Mesleki Gelişim
15UY0204-5/A2 Çağrı Merkezi Yönetme Faaliyetleri

Teorik Sınavlar

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A1-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az otuz (30) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi altı (26) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Performans Sınavları

Konuşma Kalitesi Değerlendirme Uygulaması (P1)

Değerlendirmesi Geribildirim Uygulaması (P2)

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

SINAV PROGRAMI

Sınav Programı
Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Mersin-Adana ve Zonguldak’ta sınav merkezlerimiz bulunmakta, diğer illerde yeterli başvuru olduğunda sınav açılmaktadır.