Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Sınavı

Mesleki Yeterlilik Kodu 15UY0203-4

Sınavların teorik kısmı 2 bölümden oluşmaktadır:

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

A2 Çağrı Yönetme Faaliyetleri

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A1-2’de yer
alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş
(25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş
yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir
puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1
sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer
alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş
(25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş
yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir
puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1
sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. S

Uygulama/Pratik Sınav

Bilgi İçeriği Çağrı Uygulaması (P1): Adayın hazırlanan senaryo üzerinden çağrı cevaplaması beklenir.
Senaryo içeriği, gelen çağrıda karşı tarafın bilgi talebinde bulunduğu veya giden çağrıda bilgi talebine
cevap verildiği şeklinde hazırlanmalıdır. Uygulama süresi en az 10 dakika olmak üzere senaryo içeriğine
göre belirlenir. Senaryo içeriği asgari uygulama süresi ile uyumlu bir kapsamda tasarlanmalıdır.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında
gerçekleştirilir. Adayın performansı, Ek A2-2’de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre
gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.
Şikâyet İçeriği Çağrı Uygulaması (P2): Adayın hazırlanan senaryo üzerinden çağrı cevaplaması beklenir.
Senaryo içeriği gelen çağrıda karşı tarafın bir konuda şikâyetinin karşılandığı veya giden çağrıda şikâyet
sürecine ilişkin bilgi iletildiği çağrı şeklinde hazırlanmalıdır. Uygulama süresi en az 10 dakika olmak üzere
senaryo içeriğine göre belirlenir. Senaryo içeriği asgari uygulama süresi ile uyumlu bir kapsamda
tasarlanmalıdır. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında gerçekleştirilir. Adayın performansı, Ek A2-2’de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol
listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi
gerekir
Satış İçeriği Çağrı Uygulaması (P3): Adayın hazırlanan senaryo üzerinden çağrı cevaplaması beklenir.
Senaryo içeriği giden veya gelen çağrıda karşı tarafa bir ürün ya da hizmet satışının gerçekleştirildiği
şeklinde hazırlanmalıdır. Uygulama süresi en az 10 dakika olmak üzere senaryo içeriğine göre belirlenir.
Senaryo içeriği asgari uygulama süresi ile uyumlu bir kapsamda tasarlanmalıdır. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adayın performansı,
Ek A2- 2’de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans
sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla
sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Sınav; P3, P2, P1 sırasına göre gerçekleştirilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

mesleki yeterlilik belgesi


Soru 1:Bireysel başvurular ve tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav
ücretlerini kimler ödeyebilir?

Cevap: Bireysel teşvik başvurularında adayların sınav ücretinin sınavdan önce ödenmiş olması,
adayın sınavda başarılı olması ve aday adına fatura kesilmesi kaydıyla sınav ücret iadesi adaya
ait bir bir banka hesabına ilişkin IBAN numarasına yapılır. Tek nokta başvurusunda ise adayın
sınav ücreti diğer koşullar sağlanmak şartıyla adayın işvereni, adayın ya da adayın işvereninin
üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları
tarafından ödenebilir.

Soru 2: Genelgenin A) Genel Kurallar bölümünün altıncı maddesinde “Herhangi bir
üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları
tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu
meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu”
yapabilir.” İfadesi kapsamında tek nokta başvurularının yapılabilmesi için nasıl bir yol
izlenmesi gerekmektedir?

Cevap: Bu hüküm kapsamında üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin ilgili meslekleri icra
eden MYK belgeli meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde sosyal
sorumluluk projesi kapsamında sınava katılan adaylar için tek nokta başvurusunda
bulunabilecektir.
Ancak ilgili tek nokta başvurusunun işleme alınabilmesi Kurumumuzun ön onayına tabidir. Bu
kapsamda sınavlar gerçekleştirilmeden
Konuya ilişkin olarak üretici firma ve YBK arasında imzalanan protokolün,
Protokol imzalanan firmanın üretici firma olduğuna dair kanıtların, (firmanın tedarikçi
olmadığı kendi ürettiği ürünleri sattığının açıkça belirtilmesi)
Anlaşmanın duyurulacağı web sitesinin/sayfasının yayına alınmamış linkinin ve ilgili
sayfanın ekran görüntüsünün,
Resmi yazı ekinde Kurumumuza (Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına hitaben )
iletilmesi ve onay alınması gerekmektedir. Onay alındığı taktirde YBK üretici firmanın
başvurusunu alabilecek ve tek nokta kapsamında adayların sınav ve belgelendirme faaliyetlerini
yürütebilecektir

Soru 3: Sınav ve Belge ücretlerinin makbuz karşılığı elden ödenmesi mümkün müdür? Ödemeler kredi kartı, çek veya senetle yapılabilir mi? Taksitle ödeme mümkün müdür?
Cevap: Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Ödeme banka üzerinden yapılmadığı takdirde teşvik ödemesi yapılmayacaktır. Çek, senet, vb. yöntemler kabul edilmemektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular ın tamamını inceleyip, indirebilirsiniz.

myb-sorular

Kaynak: https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi

Makine Montajcı Seviye 4

Programının Amacı : 

Makine Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Belgelendirme Programı Kapsamı : 

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart:

Teorik Sınavlar:

Performans Sınavı:

Belge Yenileme:

Sınav Ücreti : Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları  Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave iki sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.

Makine Montajcı Seviye 3

Programının Amacı : 

Belgelendirme Programı Kapsamı : 

Yeterliliğe Kaynaklık Eden Standart:

Teorik Sınavlar:

Performans Sınavı:

Belge Yenileme:

Sınav Ücreti : Belge ücretlerine www.cozumbelgelendirme.com.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav ücreti; Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Ltd. Şti. Türkiye İş Bankası Seyranbağları  Şubesine (İBAN: TR02 0006 4000 0014 2920 4453 68) yatırılmalıdır.

Başarısız olan adaylara ilave iki sınav hakkı daha tanınır.

Şikâyet ve İtiraz hakkında ayrıntılı bilgilendirmeye; www.cozumbelgelendirme.com.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlar için zaman aşımı süresi 15 gündür.