Belgelendirme Politikamız

Ulusal yeterliliklerde belgelendirilmek üzere başvuran adayların başvuru, belgelendirme ve belge yenilemelerini yürürlükteki yasal mevzuat, ilgili ulusal ve uluslar arası standart, rehber ve yeterliliklerde belirtilen şartlara göre ve nitelikli personeli ile yürüterek personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Günün gelişen ve değişen koşullarını dikkate alarak bilim ve teknolojiyi, görevlerle ilgili mevzuat/standart/yeterliliklerin güncelliklerini sürekli takip etmek, bu doğrultuda eğitimlerle personelini ve süreçlerini sürekli geliştirmek,

Sınav ve belgelendirme yönetim sistemini, işgücünün; yetkinliğini ölçmek, belgelendirmek ve bu yolla istihdam edilebilirliğini ve serbest dolaşımının şartlarını oluşturarak iş ve istihdam güvencesini sağlamak ve bu sayede belgelendirilen kişiler ile işverenlerin/hizmet alanların memnuniyetini artırmak maksadıyla sürekli iyileştirmek,  

Tüm politika ve prosedürlerini tarafsızlık, bağımsızlık, açıklık, eşitlik, objektiflik, adil olma, kararlarda açıklık, bilgi güvenliği, hizmette kalite, etik anlayış ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, ayrımcılık (yaş, ırk, cinsiyet vb.) yapmadan, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara eşit hizmet sunacak şekilde hazırlamak ve uygulamak,

Taahhüt edilen hizmetleri; çıkar çatışmalarını önleyerek zamanında ve planlara uygun, çevre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini dikkate alarak gerçekleştirmek,

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek ve sürdürebilmek için, ilgili tarafların katıldığı çalışmalarla sürekli iyileştirme metotları geliştirmek ve uygulamak,

Belgelendirme hizmetlerine herkesin ulaşılabilirliğini sağlamak ve bu amaçla gereksiz, haksız rekabet oluşturmadan zamanında, hızlı, güvenilir ve saygın hizmetler sunmaktır.

Bu politikanın sürdürülmesi, Çözüm Belgelendirme organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır.

VİZYONUMUZ

Personel Belgelendirme hizmetlerine herkesin ulaşabilirliğini sağlayarak yürürlükteki yasal mevzuat ve ulusal/uluslar arası standart/rehber/yeterlilikler doğrultusunda haksız rekabet oluşturmadan zamanında, hızlı, güvenilir ve saygın hizmetler sunmak suretiyle ülkemizde öncü konuma gelmek ve faaliyetlerimizi uluslar arası alana taşımaktır.

MİSYONUMUZ

Kişilerin; edindiği öğrenimin, yürürlükteki yasal mevzuat ve ulusal/uluslar arası standart/rehber/ yeterliliklere dayanarak, kalite ve verimliliğe odaklı çalışmalarla, sınav ve belgelendirme esasları doğrultusunda kıyaslanabilirliğini sağlayıp değerlendirerek belgelendirilmelerini sağlamak, böylelikle işletmelerimize nitelikli çalışanlar kazandırmak ve sektörlerin gelişimi için eğitim-istihdam ilişkisinin etkinliğini artırmaktır.

DEĞERLERİMİZ

  • Tarafsızlık
  • Bağımsızlık
  • Sorumluluk
  • Açıklık
  • Eşitlik
  • Objektiflik
  • Adil olma
  • Bilgi güvenliği
  • Hizmette kalite
  • Etik anlayış