Personel Belgelendirme Süreci

1.​ Sınav Programının Oluşturulması

ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından oluşturularak web sitesinde yayınlanır.

2.​ Belgelendirme Talebinin Alınması

Başvuru formu ve ekleri, belgelendirme talebinde bulunacak kişilerce, sınav programında belirtilen tarihler arasında tamamlanarak posta/kargo veya elden ÇÖZÜM BELGELENDİRME’ye teslim edilir.

3.​ Talebin Değerlendirilmesi

Başvuru formu ve ekleri, ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından ilgili mevzuat ve prosedürlere göre değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen adaylarla “Aday Sözleşmesi” yapılır, uygun görülmeyen adaya gerekçesi ile birlikte bildirilir.

4.​ Personel Atamasının Yapılması

Sınav yapıcı/değerlendirici, gözetmen ve karar vericiler ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından atanır.

5.​ Belgelendirme Sınavının Yapılması

Sınav programında belirtilen zaman ve yerde ilgili mevzuata uygun olarak başvurusu uygun görülen adayların katılımıyla teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirilir.

6.​ Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Adayların sınavlarda aldıkları notlar, sınavlar ve adaylar hakkında tutulan kayıtlar incelenerek değerlendirilir

7.​ Belgelendirme Kararı Alınması

Sınavlar ve adaylara ait tüm kayıtlar, karar verici tarafından değerlendirilerek belgelendirme kararı verilir.

8.​ Sınav sonuçlarının ilan edilmesi

Sınav sonuçları, adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim kanallarından adaylara ulaştırılır.

9.​ Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimi

Ulusal yeterlilik kapsamında tüm birimlerden başarılı olan adaya MYK tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi; ÇÖZÜM BELGELENDİRME tarafından “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi” ile kendilerine teslim edilir.

Tüm birimlerden başarılı olamayan adaylara istekleri halinde başarılı olduğu birimler için “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir.

10.​ MYK web portalında belgeli personelin duyurulması

Belgelendirilen personele ilişkin bilgiler, ÇÖZÜM BELGELENDİRME web sayfasında da linki verilen MYK web portalında yayınlanır.

11. Tekrar sınavı

Yeterlilik Birimlerinin (A1, A2, A3, B1 vb.) geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki yıldır. Aday, başarısız olduğu birimler için iki yıl içinde tekrar sınava girebilir.

Birimlere ait sınavların (T1, P1, P2, P3) geçerlilik süresi 1 yıldır. Aday bu sınavlarından birinden başarısız olması halinde bir yıl içinde başarısız olduğu sınava tekrar ücretsiz olarak girebilir.

12. Gözetim ve Yeniden Belgelendirme

Türk Akreditasyon Kurumunun da görüşleri dikkate alınarak güncellenmiş olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar MYK Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.

Yapılan önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir.

Uluslararası standartlara dayalı olmayan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri kaldırılmıştır.

Belge yenileme yöntemleri tüm ulusal yeterlilikler için geçerli olacak şekilde iki temel yönteme indirgenmiştir.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme mevcut belgeyi düzenlemiş kuruluş tarafından,

Sınavla belge yenileme ise en az bir yıl süreyle sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

İlgili Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlarınki 2 yıl, üç yıl olanlarınki 3 yıl süreyle uzatılacaktır.  

Çelik Kaynakçısı dışındaki mesleklerde belge sahibi olanlar;

Örn. metal Kesimci:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.