Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4


Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Rev.02 Belgelendirme Programı

Belgelendirme Programının Amacı

Doğal gazla çalışan cihazlara servis hizmeti yapacak doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelinin, belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak sınav için; temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirilmeyi amaçlamaktadır

Referans Standart

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4

Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız. 


Belgelendirme Kapsamı

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir.
A) Zorunlu Birimler
A1 Servis İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B) Seçmeli Birimler
B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
Başvuru İçin Gerekli Olan Ön Şartlar

Başvuru için herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

• Kimlik belgesi, telefon, mezun olduğu okul, çalışıp çalışmadığı,
Tel.: 0312 433 0 397

WhatsApp: 0 552 563 0 397

E-posta: info@cozumbelgelendirme.com.tr

Sınav Türü

Teorik Sınav (T1) 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır.
Performans Sınavı (P1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz devreye alma, bakım ve tamir uygulaması yapılması için test amaçlı oluşturulmuş ortam, cihaz ve ekipmanlar ile yapılır.

Sınav Ücreti

11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Sınav Soru Sayısı

Teorik Sınav (T1)
A Grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından 15 soru.
B Grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden 20 soru.

Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı

Yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar.

Sınav Süresi

Teorik Sınav (T1)
A1 için 15 soru 30 dakika, B Grubu B2 yeterlilik birimi için 20 soruya 40 dakika, zaman verilir.

Performans Sınavı (P1)
Adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Bu süre demo sınavlar sırasında belirlenmiştir.

Sınav Esnasında Kullanılabilecek Materyaller

Mesleği icra edebilmek için gerekli olan alet, edevat ve teçhizat kullanılacaktır.

Başarı Notu

Teorik Sınav (T1)
100 tam puan üzerinden en az %60 puan alınması gerekmektedir.
Performansa Sınavı (P1)
Performansa dayalı sınavlar, her bir birim (B2) için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılacaktır.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla her birim kendi içerisinde değerlendirilmesi neticesinde %70 başarı göstermesi gerekir. Bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır.
Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 defa başarısız olan aday yeni bir sınav başvurusu için eğitimden geçmelidir.

Belge Geçerlilik Süresi

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.


Not:

  • MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti olan 2021 yılında 200 TL, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere, Teşvik hakkını daha önce kullanmış adaylar ve teşvikten faydalanmak istemeyen adaylardan ayrıca tahsil edilecektir.
  • Bir sınavda başarısız olan adayın, bir yıl içerisinde, ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya hak kazanmanız halinde sınav ücretinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar geri alabilirsiniz.
  • Teşvikten yararlanmak isteyen aday şahsına ait iban numarasını vermesi zorunludur.
  • Ücretlerin sınav öncesi yatırılması gerekmektedir.

Ödemenin yapılacağı Hesap Numaramız: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR20 0006 4000 0014 2920 4453 68

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak durumundadır.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


İtiraz ve Şikâyetler
İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. 
Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

Kritik adımlar (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

11UY0032-4/ B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

* BY.2 Montajın uygunluğunu fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
* BY.3 Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen “Tesisat Uygunluk Belgesi”ni inceleyerek uygunluğunu teyit eder
* BY.7 Topraklama hattının varlığını kontrol eder.
* BY.10 Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar.
* BY.13 Gerekli elektrik, gaz, su, tesisat bağlantılarını kapatır.
* BY.17 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
* BY.20 Emniyet kontrollerini yapar.
* BY.24 Cihazın enerjisini keser, basınç ve sıcaklığı düşürür.
* BY.27 Cihazın çalışma kontrolünü yapar.
*BY.33 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.35 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.36 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.38 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.