Yönetimin Tarafsızlık Taahhütnamesi

Bu taahhüt, Çözüm Belgelendirme yönetimi tarafından verilmiştir.

Çözüm Belgelendirme, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. Tüm belgelendirme faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. Çözüm Belgelendirme adına gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, komiteler, gözetmenler ve değerlendiricilerin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

Faaliyetler ve hizmetler; yürürlükteki yasal mevzuata, ulusal/uluslar arası standart ve rehberlere göre başvuru sahibi, aday ve belgelendirilen kişilerin ihtiyaçlarına paralel olarak gerekli donanıma sahip (bilgi-beceri) personel tarafından yerine getirilecektir.

Çözüm Belgelendirme, belgeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme, iptal etme dâhil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca Çözüm Belgelendirme, belgelendirmeye dair kararların tam bağımsız ve tarafsız olarak alınmasını sağlamaktadır.

Çözüm Belgelendirme, faaliyetlerinin tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz eder ve tüm personeli tarafından anlaşılmasını sağlayarak faaliyetlerinde objektif olmayı garanti eder.

Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden ve kararlarının alınmasından sorumlu tüm personeline; tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, güvenlik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirir.

Çözüm Belgelendirme, yüksek seviyede teknik yeterlilik ve mesleki donanıma sahip personeli ile belgelendirme süreçlerini yürütür ve her bir sürecin sonunda alınan kararı; özellikle mali konular olmak üzere her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişilerden bağımsız olarak uygular.

Çözüm Belgelendirme yönetiminin ve belgelendirme süreçlerinde yer alan personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulmaz.

Belgelendirme sürecine erişim, aşırı mali şartlar veya herhangi bir birlik veya gruba üye olunmasına bağlı değildir. Erişimi haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler izlenmez.

Belgelendirme süreçlerinde görev alan personelin kendilerini sürekli geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaz.

Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık, açıklık, gizlilik ve güvenlik ilkeleri göz önünde bulundurulur, yürürlükteki yasal mevzuat, ulusal veya uluslar arası standartlar ve rehberlerin gereklilikleri titizlikle uygulanır.

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi konular dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

Çözüm Belgelendirme’nin sunduğu ve sunabileceği diğer hizmetler, belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve sınav ücretleri birbirinden bağımsızdır. Eğitim ve sınav bir paket halinde sunulmaz. Kuruluşumuzda eğitim almak, kuruluşumuzda sınava girmek için bir koşul değildir.

Belgelendirme süreçlerinde görev alan personel ve tüm komite üyeleri kararlarında bağımsızdır. Ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları, bu beyanla garanti altına alınmaktadır.

                                                                                                     Ali DÖNGEL

                                                                                                    Şirket Müdürü

ÇB-TGT-DD-004/02/23.06.2017