MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Ustalık Belgesi ve Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır?

4.Seviye süresi geçmemiş MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Ustalık Belgesi” alabilirsiniz.

3. Seviye süresi geçmemiş MYK Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Kalfalık Belgesi” alabilirsiniz.

MYK Belgesi ile Kalfalık/Ustalık Denklik ve Sınavları İçin Gerekli Belgeler:

1. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin aslı

2. Eğitim durumunuzu gösterir belge veya diploma aslı

3. Kimlik Fotokopisi

4. 2 adet biyometrik fotoğraf.

NOT: Bu duyuru T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL/ŞİŞLİ-Şişli Hamza Saruhan Meslekî Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır.

https://sislimem.meb.k12.tr/icerikler/myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-ile-ustalik-belgesi-nasil-alinir_8061027.html

Cep telefonu tamir bakım ve onarımcısı seviye 4 belgesini Çözüm Belgelendirmeden alabilirsiniz.

Usta öğreticilik belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim yoluyla 40 saatlik bir eğitim almanız gerekmektedir.

Usta Öğreticilik belgesi olanlar yanlarında çırak ve kalfa çalıştırabilir, İŞKUR’dan destek alabilirler.

Çağrı merkezi Çağrı merkezi müşteri temsilcisi Çağrı merkezi takım lideri Çağrı merkezi müşteri temsilcisi sınavı Çağrı merkezi müşteri temsilcisi sertifikası Çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleki yeterlilik belgesi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ne İş Yapar?

Müşterilerden gelen öneri ve şikâyetleri iyi bir dinleyici olarak dinleyen Çağrı merkezi Müşteri Temsilcisi nin görev ve sorumlulukları şöyledir:

 • Telefon ile müşterilerden gelen çağrıları yanıtlamak,
 • Çalışma öncesi ofiste hazırlık yapmak,
 • Telefon ile giden çağrı araması gerçekleştirmek,
 • Müşterileri ilgili farklı departmanlara yönlendirmek,
 • Müşteri sorunlarını dinleyerek onlara doğru ve pratik çözümler sunmak,
 • Müşteri önerilerini dinleyerek yöneticilere öneriler hakkında bilgi vermek,
 • Konuşmaların kayıt altında tutulduğundan emin olarak görüşmeleri gerçekleştirmek,
 • Rapor hazırlayıp yönetime raporu sunmak,
 • Takım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynamak,
 • E-posta, faks ve anlık mesaj gibi telefon dışı gelen çağrıları cevaplamak,
 • Çağrı merkezi içerisinde MS Office gibi bilgisayar programlarını kullanmak,
 • Mesleki gelişim ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

görevlerini yerine getirir.

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi nin mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir.

Avrupa Birliği Çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve Çağrı Merkezi Takım lideri mesleklerinde sınav ücretleri desteği vermektedir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden  sorgulama yaparak öğrenir.

Çözüm Belgelendirme kuruluşumuz MYK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup mesleki yeterlilik belgesi süreçleri hakkında bilgi almak için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Cep Telefonu Tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi

Cep Telefonu Tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi!

Bu alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Çözüm Belgelendirme; Cep telefoncuları Derneği işbirliğiyle tüm Türkiye’de sınavlar yapmaktadır.

Çözüm Belgelendirme 0312 433 03 97- 0312 433 03 97

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararına göre, çalışma hayatına nitelikli insan kaynağı kazandırmak için tamir bakım ve onarım yapılan iş yerlerinde mesleki yeterlilik belgesine sahip personel çalıştırılacaktır. Çözüm Belgelendirme ve Cep Telefoncuları Derneği işbirliğiyle tüm Türkiye’de belgelendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Cep telefonu tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi. Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Çözüm Belgelendirme ve Türkiye Cep telefoncuları Derneği işbirliğiyle cep telefonu tamir ustalarını resmi olarak tescillemeye devam etmektedir.

Belgeni al, mesleğine sahip çık!

Cep telefonu sizin özelinizdir. Cihazınızı teslim etmeden önce Ustanızdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştan alınması zorunlu cep telefonu tamir bakım ve onarımcısı mesleki yeterlilik belgesinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kendinizi ve hayatınızı güven altına alınız.

Çözüm belgelendirme MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Cep Telefonu Tamircilerine Yeterliliklerini Kanıtlama Fırsatı!

Zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik Belgesini almak için yetkilendirilmiş tek belgelendirme kuruluşu Çözüm Belgelendirme’ye başvurunuz. Cep Telefoncuları Derneği işbirliğiyle Türkiye’nin her yerinde sınavlar organize edilmektedir. Çözüm Belgelendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Çalışma bakanlığı yeni yasa ile cep telefonu tamir bakım alanında çalışanların cep telefonu tamir bakım mesleki yeterlilik belgesi almasını zorunlu hale getirildi. Bakanlık artan şikayetlerin ortadan kalkması mesleğin standartlarını artırmak için mesleki yeterlilik belgesi almanın zorunlu olduğunu bildirdi.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı Sınav Rehberi

Cep Telefonu Tamir Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Sınavı başlama saatinden en geç 15 dk. önce sınav alanında bulununuz.
Kovid-19 salgını nedeniyle sınava maskenizle geliniz.
Sınava gelirken güncel HES kodunuzu ve üzerinde TC Kimlik Numaranız yazılı fotoğraflı kimlik belgenizi
unutmayınız.
Belge almaya hak kazanmanız için ulusal yeterlilikteki zorunlu birimin (A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre
Koruma) teorik ve mesleki birimin (A2 Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı) teorik ve
performans sınavında başarılı olmanız gerekmektedir.
TEORİK SINAVLAR (T1);
• Ulusal yeterlilik eklerinde belirtilen “BİLGİ” ifadelerini kapsayan konularda hazırlanmış çoktan seçmeli
soruların doğru cevaplarının işaretlenmesi şeklinde yapılır.
• Adaydan beklenen; değerlendirici tarafından bildirilen ve sınav kitapçığında yazılı olan sınav
kurallarına kesinlikle uyması, doğru olduğunu düşündüğü cevapları uygun şekilde işaretlemesidir.
• Teorik sınavda başarılı olabilmeniz için A1 birimi sorularının %60’ına, A2 birimi sorularının %70’ine
doğru cevap vermeniz gerekmektedir

Dosyayı inceleyebilirsiniz.

Adaylara-Rehberlik-Cep-Telefonu-Tamir-Bakim-ve-Onarimcisi-Rev.00

İkinci el cep telefonu tamirinde ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ zorunlu hale getirildi

İkinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde cep telefonu tamir bakım onarımı nı yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda mesleklere standart, çalışanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdüren MYK, ikinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirdi.

En az 7 teknik eleman bulunacak

Düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK’den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, “Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı” alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

82 milyon abone bulunuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2020 yılı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

İkinci el cep telefonlarının tamir ve bakımı konusunda tüketicilerin yaşadığı sorunların artması üzerine, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik” 22 Ağustos 2020’de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

baret ve eldiven

40 mesleğe daha ‘yeterlilik belgesi’ zorunluluğu getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdi. Meslekler arasında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisi de yer alıyor.

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183’e yükseldi.

Buna göre 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022’den itibaren çalışamayacak.

Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belge zorunluluğu sayesinde “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki mesleklerde iş kazalarının yüzde 25 azaldığını savunuyor.

Belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için fondan 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı.

MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini belge zorunluluğu bulunan mesleklerdekiler olmak üzere 1 milyon 575 bin çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

Belge zorunluluğu getirilen 40 meslek ve belge seviyeleri şöyle:

yeterlilik belgesi istenilen meslekler

Kaynak: birgün.net

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. 

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslar arası standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslar arası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. 

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Akredite hizmetlerin küresel kabulü noktasında ise akreditasyon hizmetinin kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), ILAC (Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb uluslar arası veya bölgesel örgütler ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir. 

Kaynak: TÜRKAK