Salgın Hastalıkla Mücadele

Bu talimat; Çözüm Belgelendirme’nin sınav faaliyetlerini sürdürürken salgın hastalıklara karşı alması gereken önlemleri açıklamaktadır.

Genel Kurallar

 • Ofiste ve sınav alanlarında bulunan herkes maske, eldiven, yüz siperi  gibi koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanacaktır.
 • Tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar uygun şekilde çıkartılacak ve bertaraf edilecektir.
 • Tekrar kullanılabilecek koruyucu ekipmanları uygun şekilde dezenfekte edilecektir.
 • Mümkün olan her durumda maske üzerine yüz siperi takılacak ve yüz siperi sık aralıklarla dezenfektanla temizlenecektir.
 • Ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusunda yazılı ve sözlü uyarılarda bulunulacaktır.
 • Bekleme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzenini uygun şekilde ayarlanacaktır .
 •  Toplantı ve eğitimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek  ve tüm katılımcıların maske takması gerekmektedir.
 • Ofis ve sınav alanlarını rutin periyotlarda temizlenecektir.
 • Sınav evraklarının konulması için kullanılan zarfların silinebilir malzemeden üretilmiş olmasına dikkat edilecektir.
 • Ofis ve sınav alanlarında salgına ilişkin bilgilendirme  ilişkin bilgilendirme afişleri ve görselleri asılacaktır.
 • Temassız ateş ölçer ile ofiste çalışanların ve sınav alanlarına girişte adayların ve sınav görevlilerinin ateşi ölçülecektir .
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi yeni tip koronavirüs belirtileri olan kişi var ise bu kişiyi diğer kişilerden izole edilecektir ve derhal Alo 184’ü arayarak sağlık görevlilerinin yapacağı yönlendirmeye göre hareket edilecektir .
 • Salgınla mücadele kapsamında personelin görev ,sorumlulukları ve çalışma planı tanımlanacaktır.
 • Zaruri şehir içi seyahatlerde salgına karşı ülke genelinde uygulanan tedbirler ihlal edilmeyecek  görevli çalışanlar salgına karşı mücadele ile ilgili hususlara uygun hareket edilecektir.
 • Çözüm Belgelendirme merkez ofis  dışındaki şehirlerdeki sınav taleplerinde ulaşım esnasında gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edicek ve yeni alınan önlemlere uyulacaktır.

Ofiste Alınacak Önlemler

 • Ofise ziyaretçi girişini sınırlandırılacak ve sınav başvurularını mümkün olduğunca internet ve telefon ile alınacaktır.
 • Ofiste uygun yerlere ve ofisin giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecektir.
 • Çalışanları sık aralıklarla ve en az 20 saniye boyunca ellerini yıkamaları konusunda uyarılacak ve gerekli uyarı yazıları ilgili yerlere asılacaktır.
 • Ofise gelen ziyaretçiler ile tokalaşılmayacak ve ziyaretçilerin de ellerini dezenfekte etmesi talep edilecektir.
 • Tüm çalışanlar kişisel eşyalarını (bilgisayar, klavye, fare vb.) dezenfekte edecektir.
 • Ofisin ve ofiste ortak kullanılan malzemelerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilecektir.
 • Salgın kapsamında belirti yaşayan kişilerin olması durumunda kişi izole edilerek en yakın sağlık kuruluşuna bildirilecektir.

Teorik Sınavlarda Alınacak Önlemler

 • Sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecektir.
 • Sınav alanında bulunan herkesin önce elini dezenfekte etmesini sağlanacaktır
 • Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacaktır.
 • Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MYK tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda kuruluşumuz tarafından alındığı adaylara bildirilecektir.
 • Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde uygun bir sınav düzeninde salgın tehdidi ortadan kalkana kadar adayların birbirleri arasında en az 1.5 metre mesafe bulunacak şekilde sınav oturma düzeninin sağlanacaktır.
 • Sınav alanında bulunan sınav görevlilerini ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarılacaktır.
 • Sınav yapılan her gün ilk sınav öncesinde sınav alanını dezenfekte edilecektir.
 • Sınava katılacak aday sayısını büyük gruplar olmayacak şekilde planlanacak ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecektir.
 • Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatın ve sınav alanından çıkarılacaktır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceği bildirilecektir.
 • Adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte ederek ayrı ayrı paketlenmiş olarak adaylara teslim edilecektir.
 • Teorik sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesini sağlanacaktır.
 • İlgili KKD ve maske kullanmayan adayları sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Performansa Dayalı Sınavlarda Alınacak Önlemler

 • Sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecektir.
 • Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacaktır.
 • Sınav alanında bulunan sınav görevlilerini ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarılacaktır.
 • Sınav alanında bulunan herkesin elini dezenfekte etmesini sağlanacaktır.
 • Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatın ve sınav alanından çıkarılacaktır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceği bildirilecektir.
 • Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin MYK tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda kuruluşumuz tarafından alındığı adaylara bildirilecektir.
 • Mümkünse adayların kendilerine özgü kişisel koruyucularını ve el aletlerini kullanmasını sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda ardışık kullanımlar için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Aynı gün içerisinde yapılacak sınavlarda ilk sınavdan önce ve her sınav sonrasında tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde bertaraf edilecek, diğer kişisel koruyucu donanımları ve el aletlerini dezenfekte edilecektir.
 • Grup halinde yapılan sınavlarda tek seferde bir grup olacak şekilde; grup halinde yapılmayan sınavlarda ise en fazla 3 aday tek seferde sınava katılacak şekilde planlama yapılacaktır. Sınava aynı anda katılan adaylar ile sınav görevlileri arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlanacaktır.
 • Adayların kendi iş elbisesi ile sınava girmesini sağlanacaktır, mümkün olmayan durumlarda aday kullanımından önce 60-90 derecede yıkanmış ve hijyen şartları sağlanmış iş elbiselerinin kullanılmasını sağlanacaktır. İş elbisesinin Çözüm Belgelendirme tarafından sağlanması halinde adayların kişisel kıyafetleri ile iş elbisesinin temas etmesini engelleyecek önlemler alınılacaktır.

Alınacak Önlemler için Sorumlular

 OFİS SORUMLUSUSINAV YERİ SORUMLUSU
ATEŞ ÖLÇÜMÜBelgelendirme AsistanıSınav Değerlendirici
ŞÜPHELİ İZOLASYONUBelgelendirme MüdürüSınav Değerlendirici
OFİS VE SINAV YERLERİNİN DEZENFEKTE EDİLMESİGenel MüdürŞirket Müdürü