Tarafsızlık Komitesi Toplandı

Çözüm Belgelendirme Tarafsızlık Komitesi Toplandı

Tarafsızlık Komitesi Üyeleri (Ahmet AKGÜN, Sadık DEDEOĞLU, Ramazan GÜRBÜZ, Coşkun KÖMÜRCÜ) 25.11.2020 tarihinde Saat: 11:00’de Şirket Merkezinde toplanarak, aşağıdaki konular gözden geçirip kayıt altına alınmıştır. Toplantının Başkanlığını tarafsızlık Komitesi Üyelerinden Sadık DEDEOĞLU, Sekreterya hizmetini ise Balgelendirme Müdürü Ali TÜLEK gerçekleştirmiştir. Tarafsızlık komitesinin çalışmalarında başvuracağı/talep edeceği bilgileri sunmak üzere Şirket Müdürü Ali DÖNGEL, Yönetim Sistem Sorumlusu Veli BARAK  ve Şadiye YAKUPOĞLU toplantıda hazır bulunmuşlardır. 

Toplanıya TÜRKAK’tan dosya sorumlusu Furkan AKÇEŞME davet edilmiştir.Komite üyeleriyle paylaşılan;Risk analizleri,Şirketin mali durumu ile ilgili konular,Yapılan başvuru ve belgelendirmeler (istatiktikler),Kuruluşumuzun tanıtım faaliyetleri,

Belgelendirilen kişiler ve ÇÖZÜM BELGELENDİRME’nin haklarının karşılıklı korunup korunmadığı, varsa itiraz ve şikayetler, maddeleri ile ilgili olarak durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Yapılan toplantının sonuçları Toplantı Tutanağı ile kayıt altına alınmıştır.Toplantı sonuçları, Komite tarafından şirket yönetimine sunulmuştur.Çözüm Belgelendirme’nin faaliyetlerinde tarafsızlığı ve bağımsızlığı tehlikeye düşürebilecek, çıkar çatışması yaratabilecek durumlar ve riskler ile riskleri yok etmek ve en aza indirmek için alınan önlemler ve yaptırımlar açıklanmıştır.

Bu durumlar Tarafsızlık Komitesi tarafından incelenip değerlendirilerek yerinde görülmüştür.