Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

mesleki yeterlilik belgesi


Soru 1:Bireysel başvurular ve tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav
ücretlerini kimler ödeyebilir?

Cevap: Bireysel teşvik başvurularında adayların sınav ücretinin sınavdan önce ödenmiş olması,
adayın sınavda başarılı olması ve aday adına fatura kesilmesi kaydıyla sınav ücret iadesi adaya
ait bir bir banka hesabına ilişkin IBAN numarasına yapılır. Tek nokta başvurusunda ise adayın
sınav ücreti diğer koşullar sağlanmak şartıyla adayın işvereni, adayın ya da adayın işvereninin
üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları
tarafından ödenebilir.

Soru 2: Genelgenin A) Genel Kurallar bölümünün altıncı maddesinde “Herhangi bir
üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları
tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu
meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu”
yapabilir.” İfadesi kapsamında tek nokta başvurularının yapılabilmesi için nasıl bir yol
izlenmesi gerekmektedir?

Cevap: Bu hüküm kapsamında üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin ilgili meslekleri icra
eden MYK belgeli meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde sosyal
sorumluluk projesi kapsamında sınava katılan adaylar için tek nokta başvurusunda
bulunabilecektir.
Ancak ilgili tek nokta başvurusunun işleme alınabilmesi Kurumumuzun ön onayına tabidir. Bu
kapsamda sınavlar gerçekleştirilmeden
Konuya ilişkin olarak üretici firma ve YBK arasında imzalanan protokolün,
Protokol imzalanan firmanın üretici firma olduğuna dair kanıtların, (firmanın tedarikçi
olmadığı kendi ürettiği ürünleri sattığının açıkça belirtilmesi)
Anlaşmanın duyurulacağı web sitesinin/sayfasının yayına alınmamış linkinin ve ilgili
sayfanın ekran görüntüsünün,
Resmi yazı ekinde Kurumumuza (Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına hitaben )
iletilmesi ve onay alınması gerekmektedir. Onay alındığı taktirde YBK üretici firmanın
başvurusunu alabilecek ve tek nokta kapsamında adayların sınav ve belgelendirme faaliyetlerini
yürütebilecektir

Soru 3: Sınav ve Belge ücretlerinin makbuz karşılığı elden ödenmesi mümkün müdür? Ödemeler kredi kartı, çek veya senetle yapılabilir mi? Taksitle ödeme mümkün müdür?
Cevap: Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Ödeme banka üzerinden yapılmadığı takdirde teşvik ödemesi yapılmayacaktır. Çek, senet, vb. yöntemler kabul edilmemektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular ın tamamını inceleyip, indirebilirsiniz.

myb-sorular

Kaynak: https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi