MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Ustalık Belgesi ve Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır?

4.Seviye süresi geçmemiş MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Ustalık Belgesi” alabilirsiniz.

3. Seviye süresi geçmemiş MYK Mesleki Eğitim Merkezine başvurunuzu yaptıktan sonra yapılacak denklik işlemi sonucu belge aldığınız meslek ile ilgili “Teorik e-Sınav” ve “Uygulama Sınavına” girerek “Kalfalık Belgesi” alabilirsiniz.

MYK Belgesi ile Kalfalık/Ustalık Denklik ve Sınavları İçin Gerekli Belgeler:

1. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin aslı

2. Eğitim durumunuzu gösterir belge veya diploma aslı

3. Kimlik Fotokopisi

4. 2 adet biyometrik fotoğraf.

NOT: Bu duyuru T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL/ŞİŞLİ-Şişli Hamza Saruhan Meslekî Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır.

https://sislimem.meb.k12.tr/icerikler/myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-ile-ustalik-belgesi-nasil-alinir_8061027.html

Cep telefonu tamir bakım ve onarımcısı seviye 4 belgesini Çözüm Belgelendirmeden alabilirsiniz.

Usta öğreticilik belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim yoluyla 40 saatlik bir eğitim almanız gerekmektedir.

Usta Öğreticilik belgesi olanlar yanlarında çırak ve kalfa çalıştırabilir, İŞKUR’dan destek alabilirler.

Çağrı merkezi Çağrı merkezi müşteri temsilcisi Çağrı merkezi takım lideri Çağrı merkezi müşteri temsilcisi sınavı Çağrı merkezi müşteri temsilcisi sertifikası Çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleki yeterlilik belgesi

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ne İş Yapar?

Müşterilerden gelen öneri ve şikâyetleri iyi bir dinleyici olarak dinleyen Çağrı merkezi Müşteri Temsilcisi nin görev ve sorumlulukları şöyledir:

 • Telefon ile müşterilerden gelen çağrıları yanıtlamak,
 • Çalışma öncesi ofiste hazırlık yapmak,
 • Telefon ile giden çağrı araması gerçekleştirmek,
 • Müşterileri ilgili farklı departmanlara yönlendirmek,
 • Müşteri sorunlarını dinleyerek onlara doğru ve pratik çözümler sunmak,
 • Müşteri önerilerini dinleyerek yöneticilere öneriler hakkında bilgi vermek,
 • Konuşmaların kayıt altında tutulduğundan emin olarak görüşmeleri gerçekleştirmek,
 • Rapor hazırlayıp yönetime raporu sunmak,
 • Takım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynamak,
 • E-posta, faks ve anlık mesaj gibi telefon dışı gelen çağrıları cevaplamak,
 • Çağrı merkezi içerisinde MS Office gibi bilgisayar programlarını kullanmak,
 • Mesleki gelişim ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

görevlerini yerine getirir.

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi nin mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir.

Avrupa Birliği Çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve Çağrı Merkezi Takım lideri mesleklerinde sınav ücretleri desteği vermektedir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden  sorgulama yaparak öğrenir.

Çözüm Belgelendirme kuruluşumuz MYK tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup mesleki yeterlilik belgesi süreçleri hakkında bilgi almak için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Sınavı

Mesleki Yeterlilik Kodu 15UY0203-4

Sınavların teorik kısmı 2 bölümden oluşmaktadır:

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

A2 Çağrı Yönetme Faaliyetleri

Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav (T1): A1 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A1-2’de yer
alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş
(25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş
yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir
puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1
sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer
alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az yirmi beş
(25) soruluk, beş (5) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş
yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir
puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1
sınavında soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. S

Uygulama/Pratik Sınav

Bilgi İçeriği Çağrı Uygulaması (P1): Adayın hazırlanan senaryo üzerinden çağrı cevaplaması beklenir.
Senaryo içeriği, gelen çağrıda karşı tarafın bilgi talebinde bulunduğu veya giden çağrıda bilgi talebine
cevap verildiği şeklinde hazırlanmalıdır. Uygulama süresi en az 10 dakika olmak üzere senaryo içeriğine
göre belirlenir. Senaryo içeriği asgari uygulama süresi ile uyumlu bir kapsamda tasarlanmalıdır.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında
gerçekleştirilir. Adayın performansı, Ek A2-2’de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre
gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.
Şikâyet İçeriği Çağrı Uygulaması (P2): Adayın hazırlanan senaryo üzerinden çağrı cevaplaması beklenir.
Senaryo içeriği gelen çağrıda karşı tarafın bir konuda şikâyetinin karşılandığı veya giden çağrıda şikâyet
sürecine ilişkin bilgi iletildiği çağrı şeklinde hazırlanmalıdır. Uygulama süresi en az 10 dakika olmak üzere
senaryo içeriğine göre belirlenir. Senaryo içeriği asgari uygulama süresi ile uyumlu bir kapsamda
tasarlanmalıdır. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında gerçekleştirilir. Adayın performansı, Ek A2-2’de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol
listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi
gerekir
Satış İçeriği Çağrı Uygulaması (P3): Adayın hazırlanan senaryo üzerinden çağrı cevaplaması beklenir.
Senaryo içeriği giden veya gelen çağrıda karşı tarafa bir ürün ya da hizmet satışının gerçekleştirildiği
şeklinde hazırlanmalıdır. Uygulama süresi en az 10 dakika olmak üzere senaryo içeriğine göre belirlenir.
Senaryo içeriği asgari uygulama süresi ile uyumlu bir kapsamda tasarlanmalıdır. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adayın performansı,
Ek A2- 2’de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans
sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla
sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Sınav; P3, P2, P1 sırasına göre gerçekleştirilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

mesleki yeterlilik belgesi


Soru 1:Bireysel başvurular ve tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav
ücretlerini kimler ödeyebilir?

Cevap: Bireysel teşvik başvurularında adayların sınav ücretinin sınavdan önce ödenmiş olması,
adayın sınavda başarılı olması ve aday adına fatura kesilmesi kaydıyla sınav ücret iadesi adaya
ait bir bir banka hesabına ilişkin IBAN numarasına yapılır. Tek nokta başvurusunda ise adayın
sınav ücreti diğer koşullar sağlanmak şartıyla adayın işvereni, adayın ya da adayın işvereninin
üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları
tarafından ödenebilir.

Soru 2: Genelgenin A) Genel Kurallar bölümünün altıncı maddesinde “Herhangi bir
üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları
tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu
meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu”
yapabilir.” İfadesi kapsamında tek nokta başvurularının yapılabilmesi için nasıl bir yol
izlenmesi gerekmektedir?

Cevap: Bu hüküm kapsamında üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin ilgili meslekleri icra
eden MYK belgeli meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde sosyal
sorumluluk projesi kapsamında sınava katılan adaylar için tek nokta başvurusunda
bulunabilecektir.
Ancak ilgili tek nokta başvurusunun işleme alınabilmesi Kurumumuzun ön onayına tabidir. Bu
kapsamda sınavlar gerçekleştirilmeden
Konuya ilişkin olarak üretici firma ve YBK arasında imzalanan protokolün,
Protokol imzalanan firmanın üretici firma olduğuna dair kanıtların, (firmanın tedarikçi
olmadığı kendi ürettiği ürünleri sattığının açıkça belirtilmesi)
Anlaşmanın duyurulacağı web sitesinin/sayfasının yayına alınmamış linkinin ve ilgili
sayfanın ekran görüntüsünün,
Resmi yazı ekinde Kurumumuza (Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına hitaben )
iletilmesi ve onay alınması gerekmektedir. Onay alındığı taktirde YBK üretici firmanın
başvurusunu alabilecek ve tek nokta kapsamında adayların sınav ve belgelendirme faaliyetlerini
yürütebilecektir

Soru 3: Sınav ve Belge ücretlerinin makbuz karşılığı elden ödenmesi mümkün müdür? Ödemeler kredi kartı, çek veya senetle yapılabilir mi? Taksitle ödeme mümkün müdür?
Cevap: Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Ödeme banka üzerinden yapılmadığı takdirde teşvik ödemesi yapılmayacaktır. Çek, senet, vb. yöntemler kabul edilmemektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular ın tamamını inceleyip, indirebilirsiniz.

myb-sorular

Kaynak: https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi

Cep Telefonu Tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi

Cep Telefonu Tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi!

Bu alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Çözüm Belgelendirme; Cep telefoncuları Derneği işbirliğiyle tüm Türkiye’de sınavlar yapmaktadır.

Çözüm Belgelendirme 0312 433 03 97- 0312 433 03 97

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararına göre, çalışma hayatına nitelikli insan kaynağı kazandırmak için tamir bakım ve onarım yapılan iş yerlerinde mesleki yeterlilik belgesine sahip personel çalıştırılacaktır. Çözüm Belgelendirme ve Cep Telefoncuları Derneği işbirliğiyle tüm Türkiye’de belgelendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Cep telefonu tamiri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi. Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Çözüm Belgelendirme ve Türkiye Cep telefoncuları Derneği işbirliğiyle cep telefonu tamir ustalarını resmi olarak tescillemeye devam etmektedir.

Belgeni al, mesleğine sahip çık!

Cep telefonu sizin özelinizdir. Cihazınızı teslim etmeden önce Ustanızdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştan alınması zorunlu cep telefonu tamir bakım ve onarımcısı mesleki yeterlilik belgesinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kendinizi ve hayatınızı güven altına alınız.

Çözüm belgelendirme MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Cep Telefonu Tamircilerine Yeterliliklerini Kanıtlama Fırsatı!

Zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik Belgesini almak için yetkilendirilmiş tek belgelendirme kuruluşu Çözüm Belgelendirme’ye başvurunuz. Cep Telefoncuları Derneği işbirliğiyle Türkiye’nin her yerinde sınavlar organize edilmektedir. Çözüm Belgelendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Çalışma bakanlığı yeni yasa ile cep telefonu tamir bakım alanında çalışanların cep telefonu tamir bakım mesleki yeterlilik belgesi almasını zorunlu hale getirildi. Bakanlık artan şikayetlerin ortadan kalkması mesleğin standartlarını artırmak için mesleki yeterlilik belgesi almanın zorunlu olduğunu bildirdi.

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı Sınav Rehberi

Cep Telefonu Tamir Bakım Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Sınavı başlama saatinden en geç 15 dk. önce sınav alanında bulununuz.
Kovid-19 salgını nedeniyle sınava maskenizle geliniz.
Sınava gelirken güncel HES kodunuzu ve üzerinde TC Kimlik Numaranız yazılı fotoğraflı kimlik belgenizi
unutmayınız.
Belge almaya hak kazanmanız için ulusal yeterlilikteki zorunlu birimin (A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre
Koruma) teorik ve mesleki birimin (A2 Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı) teorik ve
performans sınavında başarılı olmanız gerekmektedir.
TEORİK SINAVLAR (T1);
• Ulusal yeterlilik eklerinde belirtilen “BİLGİ” ifadelerini kapsayan konularda hazırlanmış çoktan seçmeli
soruların doğru cevaplarının işaretlenmesi şeklinde yapılır.
• Adaydan beklenen; değerlendirici tarafından bildirilen ve sınav kitapçığında yazılı olan sınav
kurallarına kesinlikle uyması, doğru olduğunu düşündüğü cevapları uygun şekilde işaretlemesidir.
• Teorik sınavda başarılı olabilmeniz için A1 birimi sorularının %60’ına, A2 birimi sorularının %70’ine
doğru cevap vermeniz gerekmektedir

Dosyayı inceleyebilirsiniz.

Adaylara-Rehberlik-Cep-Telefonu-Tamir-Bakim-ve-Onarimcisi-Rev.00